Начало » Новини » Новинa
Актуално
Доставено обзавеждане и оборудване по проект „Помощ в дома”

2 Август 2013

                 Доставено обзавеждане и оборудване по проект „Помощ в дома"

 

 

На 29.07.2013 год. беше доставено обзавеждане и оборудване по проект "Взаимопомощ в общността" по ОП "РЧР" 2007- 2013 г.съфинансирана  от ЕС, чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0038-C0001, съгласно договор между община Болярово и Кооперация "Панда" гр. Бургас.Обзавеждането включва  доставка на бюра, шкафове, климатик, 2 лаптопа, столове, мултифункционално устройство. Приятната обстановка в офиса е както за работещите в офиса, така и за персонала, предоставящ услугите в домовете. Продължава предоставянето на по часови социални услуги за 69 потребители.    

  •