Начало » Новини » Новинa
Актуално
Нови цени на електроенергията

13 Септември 2013

Нови цени на електроенергията

 

Лора Величкова

 

  В писмо до ръководството на община Болярово, EVN България уведомява относно новите цени на електроенергията , промяна в компонентите и структурата на цената на електроенергия от 1 август 2013 г.

  В писмото те информират кмета на общината Христо Христов, че с Решение № Ц - 25/29.07.2013 г. в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 август 2013 г. , влизат в сила: нови цени на електроенергията; промени в структурата на цената; ново съдържание на фактурата.

  Новите цени за битови клиенти на EVN България представляват намаление средно с 4,22 % спрямо действащите до 31 юли 2013 г. цени.

  Детайлна информация за новите цени и свързаните с това въпроси се съдържа в менюто „Актуално" на интернет страницата на дружеството www.evn.bg . Брошура със същата информация можете да се получи безплатно във всеки EVN офис. В нея може да се намери  също информация за: допълнителните възможности за проверка на сметка и плащане, включително чрез новата услуга EVN Онлайн плюс; безплатните услуги на EVN България, като например  - известяване преди прекъсване (декларация се подава от титуляра на партидата в удобен EVN офис).

  Дружеството използва множество възможности, чрез които желае да постигне информираност на клиентите си и обществеността. Някои от тях са: информация до всички медии (на регионално и национално ниво) - както и към датата за влизането в сила на нови цени, така и при заплащане на първите фактури по нови цени; разпространение на безплатната брошура за нови цени на всеки EVN офис; поставени са актуални цени на електроенергията в интернет страницата на Дружеството; поставен е нагледен образец на  фактура и касов бон за електроенергия на интернет страницата им.

  Като при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурата ще бъде разделена на два отделни периода - потребление по стари цени до 31 юли 2013 г., включително, и потребление по нови цени от 1 август 2013 г. включително. Общият брой на данните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период за отчитане за всеки клиент, като се запазиха регулярните ролиращи (целомесечни) срокове на отчитане.

  Във връзка с Решението за промяна на цени EVN България предостави възможност на своите клиенти, както винаги при смяна на цени, да отчетат сами електромера си към 31 юли 2013 г. Самоотчетът се извърши по желание, като данните се предоставяха в периода от първи да пети август (без събота и неделя) в работно време от 8 до 17 часа в удобен EVN офис. За тази възможност бе изпратено съобщение до медиите.

  За информация относно различни теми, свързани с доставката на електрическа енергия всеки клиент може да посети удобен EVN офис, да се обади на денонощните телефони на Дружеството или да посети страницата www.evn.bg .

  В писмото се дава информация и относно приетото Решение № Ц - 25/29.07. 2013 г. на ДКЕВР. С него се поставя EVN България Електроразпределение пред необходимостта от преразглеждане на инвестиционните си приоритети в Югоизточна България през следващия ценови период. Това се налага предвид силно ограничените от решението инвестиционни възможности на компанията. Тези условия поставят компанията през голямото предизвикателство да запази качеството и сигурността на своята дейност, което беше постигнато с инвестици от над 1 милиард лева от 2005 г. досега.

 

 

 

  

  •