Начало » Новини » Новинa
Актуално
Десет деца от общината подпомогнати от МКБППМН

19 Септември 2013

Десет деца от общината подпомогнати от МКБППМН

 

Лора Величкова

 

 

  В изпълнение на своята социално- превантивна дейност Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Болярово  взе решение да стимулира доброто поведение на децата, с които работят обществените възпитатели към комисията.

   Под мотото „Ваканция без прояви" на десет деца бяха закупени дрехи и обувки за новата учебна година. Децата са ученици в СОУ „Д - р Петър Берон" - гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа"- с. Стефан Караджово. Целта на това стимулиране е тези деца да бъдат насърчени да спазват общоприетите правила и закони.

  Продължава индивидуално корекционната дейност на обществените възпитатели с тези деца. Взаимното желание и на двете страни е и през учебната година да не бъдат допускани противообществени прояви. Те ще бъдат включени и в дейностите, предвидени от МКБППМН за празника на град Болярово - 26 октомври, както и в други предстоящи събития. 

  •