Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

20 Септември 2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 

Лора Величкова

 

    На 20 септември 2013 година от 10  часа в залата за оперативки на община Болярово се състоя отварянето на офертите във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово" по договор № 28/322/00850/27.11.2012г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР..

  Присъства представители на вестник «Крайгранична искра» и на една от фирмите, подала оферта («Бибов и КО» ООД - гр. Пловдив ).

  Комисията под председателството на  Мария Чанева, секретар  на  община Болярово отвори постъпилите оферти  по реда на тяхното постъпване. Постъпилите оферти бяха на четири фирми:  «Суперстрой Инженеринг» ЕООД - гр. Ямбол; «Мостстройинженеринг АД» - гр. Ямбол; «Мегаинвест - Холд» ЕООД - гр. Дупница и «Бибов и КО» ООД - гр. Пловдив.

  След оповестяването на документите за подбор на участниците приключи публичната част от заседанието на комисията.

   Проекът е на стойност 1 543 972, а крайният срок - 15 юли 2015 година. Общата цел на настоящия проект е да допринесе за подобряване средата на живот, стимулиране на местното икономическо развитие и привличане на инвестиции чрез реконструкция на централната градска част на град Болярово.

   Конкретните цели по проекта са: да се подобри облика на град Болярово като предпочитано място за живот, отдих и развитие на бизнеса; да се подобрят възможностите за социални контакти, отмора спокойствие и сигурност; да се намали влиянието на вредните емисии чрез увеличаване на зелените площи и растителността; повишаване на привлекателността на гр.Болярово чрез възстановяване на уличната мрежа и обществените зелени площи в общинския център, като по този начин се повиши качеството на живот в град Болярово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  •