Начало » Новини » Новинa
Актуално
С поглед към актуалните проблеми

2 Октомври 2013

С поглед към актуалните проблеми

 

Бинка Величкова

 

  На 26 септември 2013 г. се състоя поредната месечна среща на общинския кмет Христо Христов с кметовете и кметските наместници от населените места в община Болярово. В своето встъпително изложение г-н Христов обърна внимание на актуални за сезона проблеми .

   Един от тях е снабдяването с дърва за огрев. То се извършва своевременно и ритмично, създадена e добра организация, наличността на този вид отоплителен материал е осигурена за всички желаещи.

   Относно извършените ремонти кметът на общината препоръча разплащането да става след окончателното извършване на услугата. Това осигурява завършване навреме , по - добро качество и гарантира коректни взаимоотношения.

   Засегнат беше и въпросът за бежанците. Г- н Христов препоръча на кметските наместници от граничните райони да бъдат акуратни и внимателни. Нужно е да се сигнализира веднага на органите на Гранична полиция с цел предприемане на съответните мерки и действия.

   Оказа се, че има възможност за извършване на някои частични ремонти по пътищата  - предимно запълването на дупки по асфалтираните отдавна участъци. Но от страна на кметовете и кметските наместници трябва да бъдат подавани заявки  за кои точно пътни отсечки се касае.

    Кметът на общината уведоми административните ръководители на съответните села, че са внесени сфери на бита. Надява се ако не всички, то поне част от тях да бъдат одобрени. Това би подобрило значително както облика на общината, така и живота на нейните жители.

   Обърнато бе внимание и на предоставянето на квартири за период от една година, тъй като ще има работници, които ще се трудят на територията на нашата община. Капацитетът на крайградския мотел не е голям. Но хората от селата биха могли да увеличат доходите си, получаващи средства под формата на наем срещу предоставяне на стаи.

    На свой ред присъстващите кметове и кметски наместници споделиха проблеми, касаещи отделни населени места: сметоизвозването (в село Денница); почистване на терена около поречието на реката (село Воден); хигиената - поставяне на повече нови кошчета в парковете  и на други обществени места (в с. Стефан Караджово); поставянето на пътни знаци допълнително, за да се избегнат евентуални катастрофи (в с. Стефан Караджово и други селища).

    Обсъдени бяха и въпроси, които ще бъдат бързо решени - отстраняването на повреди, настаняване на работа (за лица с увреждания, които отговарят на съответните условия по различните програмни стандарти) и др.

     Тези месечни съвещания са утвръдена, ползотворна, хуманно ориентирана традиция. 

  •