Начало » Новини » Новинa
Актуално
Второ тридневно обучение на общинската администрация по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово”

7 Октомври 2013

Logo Второ тридневно обучение на общинската администрация по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово"

Лора Величкова

В периода 3-5 октомври 2013 година в конферентнанта зала на хотел „Персенк" - град Девин се проведе обучение на кметове, кметски наместници и служители на общинската администрация на община Болярово. Обучението беше дейност по спечелен от общината ни проект, подписан на 17 април 2013 година. Наименованието на проекта е „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово", изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет". Ръководител е Мария Янчева, стойността му е 88 048,55 лева, а времетраенето - 12 месеца.

Това обучение е второ по този проект. Тридневно обучение на общинската администрация бе проведено и през юни в град Трявна на тема „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи."

Обучителките отново бяха Станислава Христова и Невяна Никова от Център за професионално обучение „Стик". А темата на това обучение беше : „Подобраяване на личната ефективност чрез обучение по ключови компетентности".  В по - голямата си част обучението протече в две групи - кметове, кметски наместници и началници на отдели бяха в едната група, а  останалите служители на общинската администрация - във втората. Това се наложи поради разликите в спецификата на работата им. На първата група  лектор беше Станислава Христова, а на втората - госпожа Никова.

Обучението съдържаше висока степен на интерактивност - работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и други. Всичко това бе с цел пълноценното участие на всеки един от обучаемите.

Първата лекционна и практическа част бе на тема : „Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми". В тази част участниците се запознаха и дискутираха за същността на общуването, аспектите, функциите. Станаха ясни понятията: конфликтогени, комуникативни умения, конфликти, поведенческа стратегия.

Втората част бе различна за двете групи. В първата - теоретичните и практически знания засегнаха ефективното лидерство, а във втората - личната ефективност, включително ориентация към резултати и практически упражнения за подготовка на документи.

Третият раздел беше общ за двете групи и засягаше екипната ефективност. Характеристики и роли в екипа бе основната тема тук.

Последната част бе на тема: „Европейска рамка на ключовите компетентности".

В края и на това обучение, след положен изпит, всеки служител получи сертификат. Такъв получихаи при първото обучение.

От 8 октомври 2013 г. започва третото предвидено обучение по проекта - чуждоезиково. То ще е последното от предвидените дейности за обучение. В него участниците ще имат възможност да участват в курс по английски език. След което, на база получените знания ще положат изпит и ще получат сертификат за придобито ниво.

 

  •