Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на общинската епизоотична комисия в Болярово

11 Октомври 2013

Заседание на общинската епизоотична комисия в Болярово

 

Лора Величкова

 

 

     На 10 октомври 2013 г. се проведе заседание на Епизоотичната комисия на община Болярово. На него присъстваха: председателят на комисията Христо Христов (кмет на община Болярово, д-р Вълко Стоянов Вълков- (оф. ветеринарен лекар на общината и зам. председател на комисията, М.Милев (началник ГПУ- Болярово), Христофор Марков( Уч.СПБЗН- Болярово), Цветан Христов (Уч. "Полиция"- Болярово); Филка Кръстева (ЛРС „Странджа"- Болярово), Мариана Андонова- еколог в община Болярово и Лиляна Атанасчева- специалист "Гражданска защита" и ОМП в община Болярово.

   На заседанието присъства и д-р Стоян Колев н-к отдел"Здравеопазване на животните" при ОДБХ гр. Ямбол.

    Заседанието бе открито от председателят на комисията - общинският кмет г-н Христов. Той сподели с останалите членове на комисията причината за провеждането на заседанието - писмено искане на официалния ветеринарен лекар на общината д-р Вълков, във връзка със заповед на Министъра на земеделието и храните г-н Греков.

     На територията на Република България има открити и вече унищожени две огнища на шарка по овцете и козите: едното е в с. Стоилово, общ. Малко Търново, обл. Бургас, а другото е в с. Кочан, общ. Сатовча, обл. Благоевград. Въпреки отдалечеността на тези огнища трябва да вземем превантивни мерки за недопускане на заболяването на територията на нашата община, сподели кметът. Тъй като сме гранична община, ежедневно през границата с Р.Турция преминават бежанци повечето от Сирия. Да се набележат мерки за недопускане и разпространение на заразата, предложи Христо Христов.

     След като д-р Вълков запозна останалите членове на комисията със заповедта на министъра и със епизоотичната обстановка в съседните области, общини и държави. Със заповедта на министъра са забранени пазарите и изложбите на дребни преживни животни на територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. Животновъдите, които отглеждат дребни преживни животни, не трябва да позволяват смесване на животните с други стада при паша и водопой, а също не трябва да закупуват животни с неизяснен здравен статус. На територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград е забранено движението на живи овце и кози, с изключение на тези, които са предназначени на незабавно клане. Ограничението се налага заради диагностицираната шарка по овцете, открита сред 191 животни в с. Питон в гръцката област Еврос, на 60 километра от Капитан Андреево и на 2 километра от границата с Турция.

    Заболяването не е опасно за хората и се предава при контакт с болни животни. Податливи към него са овцете и някои чифтокопитни диви животни, а козите са само приносител на заразата.

    Следващата точка от дневния ред бе: набелязване на мерки за недопускане на заболяването на територията на община Болярово.

    А те са: кметовете и кметските  наместници да съставят списъци на стопаните, притежаващи овце и кози - точен брой животни, които да бъдат представени на оф. ветеринарен лекар до 17.10. 2013 г.; кметовете и кметските наместници да районират пашата и водопоя на овце и кози, за да нямат контакт отделните стада срещу подпис.; органите на гранична полиция и полицейски участък да засилят контрола за движение на живи животни.; стопаните да предприемат мерки за повишаване биологичната защита на фермата. При съмнение за заболяване веднага да уведомят оф. ветеринарен лекар д-р Вълков.

 

 

  •