Начало » Новини » Новинa
Актуално
Ново работно място в общинската администрация по програма „Старт на кариерата”

17 Октомври 2013

Ново работно място в общинската администрация по програма „Старт на кариерата"

 

Лора Величкова

 

От 15 октомври 2013 година в общинска администрация - Болярово започна работа нов младши експерт. Името й е Светла Илиева и е назначена по програма „Старт на кариерата" на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Програмата стартира през тази година и е за младежи, завършили висшето си образование, без трудов стаж по специалността. На висшисти до 29-годишна възраст се предоставя възможност в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.

Светла е на 24 години и е бакалавър по финанси от Бургаски свободен университет. Назначена е като младши експерт в отдел «Управление на собствеността и териториалното устройство» в община Болярово за девет месеца. 

  •