Начало » Новини » Новинa
Актуално
Информационна среща в Болярово

31 Октомври 2013

Информационна среща в Болярово

 

 

   Областен информационен център-Ямбол проведе информационна среща с представители на читалища и експерти от община Болярово на тема: „Как да разработим успешен проект, финансиран по оперативните програми".

     Гостите бяха запознати с „жизнения път" на проекта, от неговата първоначалната идея до приключването му и прилагането на необходимите мерки за информация и публичност. Разработването на проект за финансиране от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС изисква конкретни стъпки по отчитане на редица фактори и описване на логическите елементи - цели, резултати и дейности. Задължително условие е проектното предложение да бъде съобразено с целите, приоритетите и формалните изисквания на програмата, а елементите му трябва да бъдат логически обвързани и добре формулирани. Съществен фактор за да бъде един проект успешен са хората, които го управляват.

     Присъстващите се запознаха и с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), която съхранява информация за всички проекти, които се изпълняват в България по Оперативни програми, райони и бенефициенти.

 

 

  •