Начало » Новини » Новинa
Актуално
Информация за текущото изпълнение по проекта на ОПАК

1 Ноември 2013

Информация за текущото изпълнение по проекта на ОПАК

 

NovoLogo

Чуждоезиково обучение по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово"

 

Лора Величкова

 

В момента тече поредната дейност по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на община Болярово", изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет".  Това е третото предвидено обучение на служителите на общинската администрация. Обучението е чуждоезиково - по английски език. Обучението е организирано отново от Център за професионално обучение. То ще бъде в рамките на 100 учебни часа, участниците са 25 общински служители. Те вече положиха успешно първия си изпит, предстоят още три, като последният тест е заключитилен - на 23 ноември 2013 г. След успешното му полагане, включените общински служители ще получат сертификат за ниво.

Другите две обучения, от които служителите получиха също сертификати бяха: „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи."  и „Подобраяване на личната ефективност чрез обучение по ключови компетентности".

Ръководител на проекта е Мария Янчева. Стойността му е 88 048,55 лева, а времетраенето - 12 месеца.

 

  •