Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТНОВО РАДОСТ ЗАДЕЦАТА ОТ ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В БОЛЯРОВО

6 Декември 2013

ОТНОВО РАДОСТ ЗАДЕЦАТА ОТ ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ                      В БОЛЯРОВО

 

 

По Проект ВG051РO001-3.1.06"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма"Развитие на човешки ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, всички първокласници от полуинтернатната група в град Болярово бяха зарадвани с раници , а  останалите ученици - с малки подаръчета-тефтерчета  и химикал с логото на проекта.

       А за подобряване на образователната среда бяха получени следните учебни пособия, които ще бъдат използвани за нуждите на целодневното обучение: волейболни мрежи, мрежи за бадмингтон, дюшеци за гимнастика, скамейки с облегалки, шведска стена-дървена, мини-футбол тип Джага.

     За възпитателите от средищните училища , каквото  е и СОУ"Д-р П.Берон", бе организирано обучение на тема "Организиране и ефективно прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес с акцент към добрите педагогически практики"- първа и втора фаза.Обучението се осъществява от Обединение"Средищни училища"по проект на Министерството на образованието и науката ВG051РO001-3.1.06

 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма"Развитие на човешки ресурси" .Бяха разгледани темите:"Дидактически изисквания и иновационни педагогически методи при провеждане на целодневна организация на учебния ден","Изграждане на мотивационна среда за повишаване на качеството на образованието в средищните училища","Методи за постигане на педагогическо взаимодействие, насочено към социализиране на учениците в полуинтернатните групи"

        Споделянето на добри практики бе ориентирано не само към взаимното професионално обогатяване на участниците, но и към очертаване на педагогическите тенденции при реализация на целодневната организация, които ще имат траен ефект върху педагогическата практика и след приключване на дейностите по проекта.         

  •