Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово продължава да предоставя социална услуга „ Обществена трапезария”

15 Януари 2014

Община Болярово продължава да предоставя социална услуга „ Обществена трапезария"

 

Община Болярово продължава работата по проекта за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария" до края на април 2014 г. Общината спечели този проект през 2009 година. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила" при МТСП. При осигуряване на допълнително финансиране срокът на проекта се удължава.

Той цели да осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите хора. По този проект се подпомагат 40 лица от най-рисковите обществени групи в община Болярово. Дейността по проекта е насочена към най-нуждаещите се жители на общината ни, а именно в гр. Болярово и селата Попово, Воден, Мамарчево, Голямо Крушево и Ружица.В периода 2 януари -  30 април 2014г. всеки работен ден на потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Храната ще се приготвя както и до сега в Домашен социален патронаж. Целевите групи, които се подпомагат по проекта са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /; скитащи и бездомни деца и лица.

  

  •