Начало » Новини » Новинa
Актуално
Патриотична загриженост и поглед към европейското ни бъдеще

31 Януари 2014

Патриотична загриженост и поглед към европейското ни бъдеще

 

Бинка Величкова

 

Така може да бъде определено по своята същност проведеното на 30 януари 2014 година трето заседание на Общинската организация на БСП по време на XIX  отчетно-изборна конференция.

След тържествените звуци на националния химн участниците в конференцията почетоха с едноминутно мълчание паметта на покойните членове социалисти.

А после се премина към деловите въпроси и теми. В ръководството по протичане на конференцията бяха избрани: Атанас Дженков - председател на Общинския съвет на БСП; Христо Христов, кмет на община Болярово и заместник-председател на ОбС на БСП; Елена Анева - член на Националния съвет на жените социалистки, както и на  Областния съвет на БСП. За протоколист беше предложена Веска Христова, делегат на конференцията.

Председателстващият мероприятието - г-н А. Дженков, представи официалните гости, уважили това важно мероприятие с присъствието си: заместник-кмета Нина Терзиева, секретаря на общината Мария Чанева и София Минева - коалиционен партньор. А после запозна присъстващите в залата с регламента, по който да протече конференцията. Наличието на нужния кворум улесни нейната работа и се пристъпи към избор на съответните комисии: по проверка на пълномощията; за докладване и обобщаване на предложенията относно кандидатите за депутати в Европейския парламент; по провеждане на гласуването за подреждане на листата с имената на кандидатите.

Интерес предизвика обстойният, патетично изнесен доклад от Елена Анева, председател на комисията за обобщаване на предложенията от Общинската партийна организация на БСП за български представители в Европарламента в изборите на 25 май 2014 г. Бяха направени реалистични и мъдри обобщения във връзка със създадената  обществено - политическа обстановка в страната - от парламентарните избори през 2013 година досега. Не разединение на силите, политическа нетърпимост и омраза са нужни на отечеството, а отговорност за бъдещето и подобряване на социалната реалност в настоящето. А после госпожа Анева обърна поглед и към европейските измерения на проблемите в съвременния свят. Затова не е без значение какви хора ще представят България пред Европа, лобирайки за подобряване на икономическите постижения, културния живот и социалните условия в родината. Девизът „Действай, съдействай, въздействай!" е вярната формула за успех, защото насочва вниманието на избирателите към три важни аспекта.

Интересни изказвания прозвучаха в залата след доклада на госпожа Анева. В тях имаше загриженост за настоящето на хората в отечеството; за мерките, които предприема действащото сега правителство. Както и за процесите в БСП, провокирани от някои видни личности. В предизборната обстановка подобни инициативи и действия са крайно неуместни. В такъв аспект беше и изразената от кметския наместник на с. Голямо Крушево концепция. Костадин Иванов призова към единство и целенасоченост, тъй като тези избори ще бъдат своеобразна проверка за съотношение на силите. Неговият оптимизъм подейства ободряващо и на останалите делегати.

Кметът на община Болярово Христо Христов пожела името му да бъде оттеглено то проектолистата. Комисията уважи това негово желание, а после господин Христов изрази своето виждане по много от актуалните проблеми, занимаващи нашите съвременници „Правителството на България има нужда от вярна подкрепа, а не от разцепление, идейни противоречия и неуместни лидерски амбиции" - заяви той. Посочвайки редица факти за стремежа на управляващите да подобрят живота на хората, господин Христов също призова към разум и мъдри решения. Създава се нов фонд с грижа за реализацията на млади хора до 25 годишна възраст. И още много социални придобивки за нуждаещите се граждани.

Решено беше гласуването да протече явно. След провеждането му се оформи следното подреждане на листата от кандидати за евродепутати, предложени на конференцията от Боляровската организация на БСП: 1. Сергей Станишев; 2. Атанас Мерджанов; 3. Илияна Йотова; 4. Георги Пирински; 5. Кристиан Вигенин.

Накрая водещият - г-н Атанас Дженков прочете декларация от името на Общинската организация на БСП - Болярово. В нея се изразява възмущение от  опитите на движение „АБВ" да налага принципи и действия, несъвместими с вижданията и политиката на БСП в днешната трудна реалност, наситена с изпитания. Декларацията беше приета и гласувана от местните социалисти - с присъщата им загриженост за настоящето и далновиден поглед към бъдещето.

  •