Начало » Новини » Новинa
Актуално
Получени учебни пособия по проект

13 Март 2014

Получени  учебни  пособия по проект

 

       По договор за доставка на учебни пособия за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена в системата на народна просвета  бяха доставени следните артикули: флумастри, цветни тебешири,  акварелни бои, восъчни пастели, маслени пастели, магнити за бяла дъска, четки  и чаши за рисуване , домино, комплект ракети за бадминтон, пластелин, обръчи, хандбални, футболни, баскетболни и волейболни топки , гъби за бяла дъска, образователни игри, боксови ръкавици, комплект тенис хилки, футболни ръкавици, врати за хандбал, тенис маси , вратички за футбол, врата за хандбал, детски баскетболен кош, подвижен баскетболен кош-висок,  подвижен баскетболен кош-среден, спортен център, топчета за тенис маса, мрежи за тенис маса по Проект ВG051РO001-3.1.06"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма"Развитие на човешки ресурси",съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма"Развитие на човешки ресурси.

       Доставените учебни пособия ще бъдат използвани в часовете по организиран отдих и спорт и дейностите по интереси в полуинтернатните групи в СОУ"Д-р П.Берон" -град Болярово.

       Подобряването на материалната среда е сред специфичните цели на проекта.Тя играе съществена роля за утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа и за повишаване  на качеството на образователно-възпитателен  процес в тях.

     Съществено условие за пълноценна  дневна организация на обучение е добрата материалната база на средищните училища. Извършва  се с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес с цел засилване на интереса към учебната дейност, както и за превенция от ранното отпадане на учениците от училище. 

  •