Начало » Новини » Новинa
Актуално
Христо Христов взе участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Ямбол

18 Март 2014

Заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Ямбол се проведе днес в Областна администрация. Заседанието премина под председателството на областния управител Николай Пенев, с участието на представители на ямболските общини и управителя на „В и К" ЕООД Ямбол.

Като основна точка в дневния ред беше разгледан Бизнес плана за развитие на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Ямбол, който беше представен от управителя на дружеството инж.Стоян Радев. Документът е разработен в съответствие със Закона за регулиране на В и К услугите, други подзаконови нормативни актове и Указания от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В него са заложени прогнози за бъдещите разходи за дейността и водните количества и се определят цените на услугите до 2015 г.

След неговото обсъждане, кметовете на общините  „Тунджа", Елхово и Болярово и упълномощения представител на община Стралджа гласуваха „за" съгласуването на Плана, а кметът на община Ямбол гласува „против". Съгласно процентното разпределение на гласовете в Асоциацията, Общото събрание не съгласува Бизнес плана за развитие на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД Ямбол.

По втората точка от дневния ред на заседанието, областният управител Николай Пенев представи пред присъстващите годишния счетоводен отчет за дейността на Асоциацията по В и К Ямбол за 2013 г., възложен с договор № ФС0407/0034 от 25.11.2013 г.

 

 

  •