Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заключителна пресконференция по трансграничен проект

26 Март 2014

Заключителна пресконференция по трансграничен проект

 

Лора Величкова

 

 

 

     На 21 март 2014 г. в град Къркларели /РепубликаТурция/ се проведе заключителна пресконференция по проект „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследства" № 2007СВ16ІРО008 - 2011-2-139. Проектът е изпълняван от Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ - Болярово в партньорство с община Болярово и община Кофчаз. Времетраенето му е  12.04.2013- 11.04. 2014 г. Общият бюджет е 95 441 евро. Проектът бе представен на встъпителна пресконференция на 24 април 2013 година в залата на Младежки дом- град Болярово.

     На заключителната пресконфепенция присъстваха кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан, Ибрахим Цекич (технически сътрудник на проекта) и местни турски жители. От българска страна присъстваха членовете от екипа: София Минева (ръководител на проекта), Надя Сиракова (координатор), Мария Пачева (счетоводител), директорът на ОУ" Стефан Караджа" и преподавателки.

    Срещата откри кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан. Той поздрави гостите и премина през основните акценти и дейности, които са протекли по време на проекта. След това Ибрахим Цекич представи презентация с богат снимков материал на изпълнените дейности по проекта. Другата презентация съдържаше информация и снимки за направените природни, културни и исторически проучвания в Кофчаз. Тя бе представена от специалистите, провели проучванията.  

      От българска страна г-жа София Минева, ръководител на проекта, също презентира направените природни, културни и исторически проучвания в община Болярово.

      След приключване на презентациите бе поставено време за въпроси, отговори и коментари на свършеното по време на проекта.

      Сформира се дискусия за нови проектни предложения между двете общини, от която постъпиха интересни предложения в областта на културния туризъм, образованието и спорта, кулинарията и възможността за изучаването на български език в община Кофчаз и съответно на турски език в Болярово, с идеята за по-успешна комуникация при бъдещи проекти.

      В края на конференцията кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан изказа своите благодарности за ползотворната работа и съвместното партньорство към всички членове на екипа и пожела съвместни бъдещи проекти. Благодарности към всички участници в проекта отправи и неговият ръководител г-жа София Минева.Тя изказа задоволството си от постигнатите резултати и успешната партньорска работа.

      Много ще останат незабравимите спомени и приятни мигове, запечатани в съзнанието на всеки от участниците в проекта. Остават добри чувства и надежда за ново съвместно партньорство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •