Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОИЦ-ЯМБОЛ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦИКЪЛ ОТ СРЕЩИ ПО ОБЩИНИ

2 Юни 2014

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦИКЪЛ

ОТ СРЕЩИ ПО ОБЩИНИ

 

            Между 26 и 30 май Областен информационен център-Ямбол проведе информационни срещи в петте общини в област Ямбол на тема: „Стратегическата рамка за развитието на България през период 2014-2020 г.".

Над 90 представители на местните администрации, социалните услуги, читалища, училища, НПО-сектора и бизнеса присъстваха на информационните събития.

Мария Никова, управител на ОИЦ-Ямбол представи пред участниците в срещите одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период.

Във втората част на срещата Силвия Бакалова, експерт „Информационно обслужване и услуги" запозна гостите с интересна и нагледна информация за добри практики от реализирани проекти в областите Сливен и Бургас.

Всички присъстващи в информационните събития взеха участие в новата национална инициатива под наслов: „Какво знаем за Споразумението за партньорство", която се организира и провежда от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Под формата на анкета експертите от Областния информационен център-Ямбол се допитаха до жителите на петте общини до каква степен са запознати с термини от важния за България документ, който очертава рамката на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС за периода 2014-2020 - Споразумението за партньорство.

Тази инициатива има за цел максимално да разясни един от най-важните документи за развитието на България за следващите 7 години, както и да провокира гражданите към размисъл и тълкуване.

В последната информационна среща за бенефициенти от община Елхово експертите от ОИЦ-Ямбол представиха обобщените резултати от получените анкети.

Участниците в срещите имаха възможност да задават въпроси за възможностите, които ще предоставят новите оперативни програми през периода 2014-2020 г. и споделиха своите очаквания за по-бързото стартиране на нови процедури за кандидатстване.

 ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел.: 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

Дата: 30.05.2014г.

гр. Ямбол 

  •