Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово с пореден одобрен проект

3 Юни 2014

Община Болярово с пореден одобрен проект за село Стефан Караджово

 

Лора Величкова

 

      Одобрен е нов проект на община Болярово за село Стефан Караджово. Проектът бе подаден в Министерството на инвестиционното проектиране (дирекция „Благоустройство") по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост (компонент 2 - проектиране и изпълнение на проектни предложения). Наименованието му е „Проектиране и изпълнение на благоустройствени дейности и обновление на техническата инфраструктура на къща-музей „Стефан Караджа", паметник „Стефан Караджа", прилежащ парк и пешеходна зона в село Стефан Караджово, община Болярово".

    Стойността на проекта е 450 хиляди лева, което го прави проектът с най-висока стойност от одобрените и единственият одобрен от внесените от Ямболска област.

    Основната цел на проекта е да се подобри техническата инфраструктура на село Стефан Караджово, както и жизнената среда на населението чрез реализиране на благоустройствени мероприятия, свързани с изграждане, рехабилитация, възстановяване на зоните за обществен отдих - прилежащия към къщата-музей на Стефан Караджа парк, зелените площи, както и реставрация и консервация на къщата-музей на Стефан Караджа - паметник с национално значение. Изпълнението на дейностите ще допринесе за стимулиране на социално-икономическото развитие в село Стефан Караджово, като по този начин ще се намалят вътрешно-регионалните различия и ще се даде тласък на цялостното развитие на района, подобряването на жизнената среда на населението и създаване на заетост на местно ниво.

     Осъществяването на проектните дейности ще допринесе за развитие на туристическия потенциал на региона, чрез предоставяне на алтернативни форми на туризъм. Реставрирането и консервацията на къщата-музей на Стефан Караджа, която е паметник, притежаващ културно-историческо наследство с национално значение, ще спомогне за увеличаване на туристическия поток, засилване на интереса на туристите към областта, формиране на атрактивен туристически продукт и валоризиране на предлаганите туристически услуги. Пълноценното използване на туристическия потенциал ще даде възможност за увеличаване на приходите и заетостта в населеното място. 

  •