Начало » Новини » Новинa
Актуално
Извънредно разширено заседание на общинската епизоотична комисия на Болярово

11 Юли 2014

Извънредно разширено заседание на общинската епизоотична комисия на Болярово

 

Лора Величкова

 

На 10 юли 2014 година от 10 часа общинската епизоотична комисия на Болярово проведе извънредно разширено заседание. То бе свикано във връзка със заповед на изпълнителния директор на БАБХ поради необходимостта от  предприемане на конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта „син език" на територията на община Болярово.

Кметът на община Болярово Христо Христов ръководеше заседанието, освен членовете на комисията, присъстваха и кметове и кметски наместници. Гост на заседанието беше д-р Стоян Колев, началник на отдел „Здравеопазване на животните" при Областна дирекция  „Безопасност на храните" - Ямбол.

Господин Христов откри заседанието, като съобщи поводА - възникналото заболяване "син език" в село Мандрица, община Ивайловград, област Хасково. Той даде думата на официалния ветеринарен лекар на общината и зам. - председател на епизоотичната комисия д-р Вълко Вълков, който запозна присъстващите със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ. Доктор Вълков разясни на присъстващите, че община Болярово попада в предпазната зона около огнището на болестта, която е в радиус 100 км. Той подчерта, че болестта се пренася от комари и е опасна само и единствено за животните, при хората не.

Доктор Колев също отправи своите разяснения във връзка с това съвети и призова своевременно да се сигнализира, ако има някакви съмнения. Болните и съмнителни животни, се унищожават незабавно, поясни той. Напомни, че преди години в общината такъв случай е имало и оттогава се правят непрекъснато изследвания и се следи за повторна проява.

Решенията, които взеха членовете на комисията, след разискване на обстановката бяха своевременни: забрана на нощната паша на животните; райониране на водопоя и пашата (желателно е да става на места, където вече е минала жътвата); пръскане на животните и други превантивни мерки, които да се вземат от собствениците, за да се предпазват от  комарите; ограничаване на движението на животните, освен ако не се превозват за незабавно клане.

Ще бъде направен списък на всички животни, а за всички тези мерки пастирите и собствениците на животни ще бъдат уведомени срещу подпис. Забранява се пазарът на едри и дребни преживни животни. При неспазване на мерките и евентуално заболяване на животните, стопаните няма да бъдат парично обезщетявани.

 

  •