Начало » Новини » Новинa
Актуално
Встъпителна пресконференция за представяне на трансграничен проект

24 Юли 2014

Встъпителна пресконференция за представяне на трансграничен проект

 

Лора Величкова

 

 

   На 23 юли 2014 година се състоя встъпителна пресконференция за представяне на трансграничен проект  „Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие на културната инфраструктура", с референтен номер № 2007CB16IPO008-2013-3-076, финансиран по програма ТГС България-Турция. 

   На нея присъстваха: кметът на община Болярово Христо Христов, председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков, кметове и кметски наместници, общински съветници, служители от общинската администрация, общественици, граждани.  

    Ръководителят на проекта - заместник-кметът Нина Терзиева, запозна присъстващите с проекта и дейностите по него чрез подробна и увлекателна презентация.

    От нея стана ясно, че водещият партньор е община Юскюп, договорът за финансиране е подписан на 7.02. 2014 г., а срокът на изпълнение - 24 месеца. Бюджетът е 396890, 94  евро, като за община Юскюп са 135 460,80 евро, а за Болярово - 261 430, 14 евро.

      Общата цел на проекта е да се насърчи устойчивото развитие на трансграничния регион чрез подобряване на културния и социалния потенциал на двата региона. Проектът има за цел да допринесе за сближаване и интеграция на регионите - чрез насърчаване на приятелството, като приведе професионалисти и широки целеви групи заедно. Специфичните му  цели са две: подобряване на културната инфраструктура в трансграничния регион и създаване на условия за постигане на висок стандарт, необходим за културното развитие на туризма; установяване на дълготрайно партньорство между културните специалисти от двете страни на границата.

     Първата дейност е създаване на екип, който вече е сформиран. Втора дейност по проекта е разработване на тръжна документация и спицифики, а третата дейност, също осъществена вече - тръжни процедури за избор на изпълнител и сключване на договори.

     Следващите дейности за двете общини, са ремонтите. За община Юскюп предстои основен ремонт на читалищната сграда, а за община Болярово- завършване на първи етап от проект изграждане на читалище в град Болярово.

      Дейност 5 е културен обмен. По нея са предвидени двудневни посещения на фолклорни изпълнители в от едната в другата община; изложба «Общотот културно наследство» по една седмица във всяка община; двудневни посещения на фолклорни изпълнители - деца в Юскюп и в Болярово.

       Шестата дейност се състои в изучаване на общи фолклорни практики в двете общини, а седмата  включва дейности по  информираност и публичност. 

      След края на презентацията, общинският кмет сподели задоволството си, че след приключването на този така нужен проект, ще се осъществи едно дългоочаквано събитие - поставяне на началото на ремонта на читалищната сграда. А за следващите етапи на този строеж и завършването му, общинското ръководтво ще продължи да търси начин и средства, за да стане факт това.

 

 

 

 

  •