Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

24 Юли 2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

Лора Величкова

 

    На 23 юли 2014 г.  се състоя отварянето на офертите във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ „Неотложни ремонтни дейности и възстановяване на покривната конструкция на църковен храм „Св. Иван Рилски", парцел 1-125, кв. 11, по плана на село Ситово, Община Болярово, Област Ямболска - ПОДОБЕКТ 1" и „Неотложни ремонтни дейности и възстановяване на покривната конструкция на читалище в ПИ III-253, кв. 42, по плана на с. Странджа, Община Болярово, Област Ямболска - ПОДОБЕКТ 2", финансирана съгласно ПМС 116/15 май 2014г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г., за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, и съгласно Приложение 1 към чл.1.

     Присъства представители на вестник «Крайгранична искра». 

     Комисията под председателството на Йовка Дженкова отвори постъпилите оферти  по реда на тяхното постъпване. Постъпилите оферти бяха на пет фирми: «Полисстрой» ЕООД - гр. Ямбол; «Бригада» ЕООД» - гр. Павел баня; «АБС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н» ЕООД - гр. Ямбол, «Инком ПВ» - ООД - гр. Ямбол и «Арк - Билдинг» ООД - гр. Ямбол.

     След оповестяването на документите за подбор на участниците приключи публичната част от заседанието на комисията.

    Стойността за  ремонта и възстановяването на читалищната сграда в село Странджа на стойност 136 216 лв. , а за реконструкцията на църковния храм „Свети Иван Рилски"- село Ситово -  141 307 лв.

  

  •