Начало » Новини » Новинa
Актуално
Удължен е срокът на социалната услуга «Личен асистент»

28 Юли 2014

Удължен е срокът на социалната услуга «Личен асистент»
 

      Удължен е срокът за социалната услуга «Личен асестент» и в община Болярово. Тази услуга се предоставя по проект „Подкрепа за достоен живот" на АСП по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернативи". Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

   Проектът стартира през 2010 г. с план за обгрижване на 12 потребители - лица с увреждания,  обгрижвани от 12  лични асистенти.  Със заповед № РД08-44 от 23. 07. 2014г. срокът е отново удължен до  31.01. 2015 г., като услугата ще се предоставя до 31. 12. 2014 г. Часовата квота за община Болярово от юни 2014 година е 1680 часа и е актуализиран бюджетът.

      В община Болярово към настоящия момент са назначени на длъжност личен асистент 14 безработни лица (преминали обучителен курс), които  обгрижват 14 потребители. Потребителите на социалната услуга „Личен асистент" са лица с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа. Близките на потребителите и външните лица определени за лични асистенти по проекта, се грижат за тях в дома им и задоволяват ежедневните им потребности. Изпълнението на договорените услуги са в съответствие с изискванията за качество на предоставяната социална услуга и се извършват във времето посочено в индивидуалните планове на потребителите. Осигурени са всички условия, необходими за нормален живот и за задоволяване на ежедневните потребности на потребителите на социалната услуга „Личен асистент".   

 

  •