Начало » Новини » Новинa
Актуално
Изнесено заседание на РАО „Тракия” в Болярово по повод празника на града

27 Октомври 2014

Изнесено заседание на РАО „Тракия" в Болярово по повод празника на града

 

Лора Величкова

 

      На 24 октомври 2014 година от 11.30 в град Болярово се проведе разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от РАО "Тракия" по повод празника на град Болярово - 26 октомври 2014 година (Димитровден).

     Заседанието бе ръководено от Георги Георгиев (кмет на община „Тунджа" и заместник- председател на УС), а по-късно се присъедини и Кольо Милев (кмет на община Сливен и председател на Управителния съвет). На заседанието присъства и проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО „Тракия". Други гости на заседанието от Болярово бяха председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков, заместник-кметът на общината Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева.

     Кметът на община Болярово приветства присъстващите си колеги и сподели радостта си да ги посрещне в своя общински център. Заместник-кметът Нина Терзиева запозна чрез интересна презентация гостите с историята, отраслите в икономиката, работата по проектите и социалните услуги и всичко, свързано с град Болярово.

    Сред основните дискутирани теми бе искането за промяна на ПМС 134 на Министерски съвет, касаещо методологията за налагането на финансови корекции по проекти по оперативните програми, така че да бъде въведен принципът на споделената отговорност между бенефициентите и управляващите органи.

      За пореден път бе поставен проблемът за определянето на таксата за битови отпадъци от началото на следващата година. Методиката, която общините трябва да използват за целта все още не е приета, а в същото време от 01.01.2015 г. влиза в сила разпоредба на ЗМДТ според която таксата смет не може да се определя на база на данъчната оценка на недвижимите имоти. 

     След заседанието участниците разгледаха ловната изложба, направена по повод празника на града и "130 години организирано ловно движение в България" от Ловно-рибарско сдружение „Странджа"- гр. Болярово. 

  •