Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

29 Октомври 2014

Заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

 

 

 

 

Предложенията на пет общини за разкриване на нови работни места по Регионалните програми за заетост през 2015 г. разгледа и одобри на днешното си заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Общо 294 са бройките, с които общините кандидатстват пред Министерство на труда и социалната политика, като за целта от държавния бюджет са необходими 1 346 633 лв.

„Регионалните програми са важен инструмент, чрез който общините могат да решат някои от проблемите на местния пазар на труда и да дадат възможност за професионална реализация на уязвимите групи от населението", подчерта на заседанието заместник областният управител и председател на Комисията Иван Иванов.

В установения срок, всички общини от област Ямбол са подали в Областна администрация своите заявки за разкриване на нови работни места.

Община Болярово кандидатства за наемането на 80 безработни лица за срок от 12 месеца. Програмата на община Елхово предвижда осигуряване на заетост на 52 лица, с продължителност на договорите 9 месеца. От Стралджа са заявили 50 работни места за половин година, от Ямбол - 40 работни места за 1 г., а от „Тунджа" - 72 места за 9 месеца.

Всяка от общините е избрала целева група от населението съобразно характеристиките на местния пазар на труда. Наетите по Регионалните програми лица ще бъдат ангажирани с поддръжка на обществени терени и четвъртокласната пътна мрежа, премахване на нерегламентирани сметища, озеленяване и др.

След подробно обсъждане, членовете на Комисията одобриха единодушно представените Програми. Предстои те да бъдат изпратени в Министерство на труда и социалната политика, с предложение за включване в Националния план за действие по заетостта - 2015 г. 

  •