Начало » Новини » Новинa
Актуално
Месечна оперативка на Христо Христов с кметове и кметски наместници

31 Октомври 2014

Месечна оперативка на Христо Христов с кметове и кметски наместници

Лора Величкова

 

           На 30 октомври 2014 година от 11.30 часа общинският кмет Христо Христов проведе месечната си среща с колегите си кметове и кметски наместници. На нея присъстваха и заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева.

Господин Христов започна с най-актуалния въпрос - готовността на общината за работа и живот при зимни условия през сезон 2014-2015 г. След това постави на вниманието на колегите си подготовката на бюджета на общината за 2015 година. Извършващите се  ремонти по част от населените места и други текущи проблеми.

Заместник-кметът запозна присъстващите с разискваните предложения за разкриване на нови работни места по Регионалните програми за заетост през 2015 г., разгледани и  одобрени на заседание Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Предложенията са за петте общини в област Ямбол, като за община Болярово те са за 80 души, които да са на осемчасов работен ден за 12 месеца. Длъжностите им ще са в три направления: почистване на нерегламентирани сметища, поддържане на гробищни паркове и поддържане на общиствени терени. Работните места ще са за лица над 50 години или нискообразовани. Предстои те да бъдат изпратени в Министерство на труда и социалната политика, с предложение за включване в Националния план за действие по заетостта - 2015 г. Нина Терзиева сподели надежда да бъдат отпуснати по-голяма част от поисканите бройки.

 Секретарят Мария Чанева също обърна внимание на кметовете и кметските наместници по част от текущите проблеми. Тя съобщи, че за три от населените места- Воден, Шарково и Попово ще бъдат разпределени дрехи за социалнослабите семейства, които са част от дарение, направено на общината.

 В края на срещата кметът и останалите членове на общинското ръководство отговориха на поставени въпроси и проблеми от кметовете и кметските наместници.

 

 

  •