Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово

31 Октомври 2014

Заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово

 

Лора Величкова

 

      На  30 октомври 2014 г. се проведе заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово. Присъстваха: кметове и кметски наместници, ръководители на фирми и ведомства. Заседанието бе във връзка с подготовката на община Болярово за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2014/2015 г.

Г-н Христо Христов, кмет на община Болярово и председател на щаба, откри заседанието. След откриването, по днeвен ред, присъстващите бяха запознати от специалиста по „Гражданска защита" и ОМП Л. Атанасчева със заповеди на кмета на общината относно:  изменение на щаба в община Болярово; подготовката на общината за работа и живот при зимни условия сезон 2014/2015 г.; създаване на необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в кметствата, учебните заведения, детските заведения и др. на територията на община Болярово сезон 2014/2015 г.

По следващите две точки бяха направени обсъждане и планиране на мерки за повишаване готовността за действие при усложнени зимни условия и разбор и указания.

По последните две точки г-н Христов даде думата на присъстващите представители на фирми и ведомства.

Представителят на Областно пътно управление Георги Иванов сподели с присъстващите каква е тяхната готовност и какво остава да се свърши.

Инж. Георги Толев от фирма "Пътно поддържане"- гр. Елхово, която почиства пътищата - републикански и общински в нашата община, сподели с присъстващите, че именно той  отговаря за община Болярово и община Елхово за почистване пътищата по договор с общините за ІV-то класната и договор с Агенция "Пътна инфраструктура" за републиканските пътища. Както всяка година, така и тази, е изготвена схема на маршрутите за снегопочистване, която е раздадена. Разполагат, заяви инж. Толев, с няколко машини, част от които са в Елхово, друга част в Ямбол, в Болярово, има две. Имат резерв от още машини, ако се наложи.

Христофор Марков, началник на участъкова служба "ПБЗН" - Болярово съобщи,че разполагат с два автомобила, с които могат да бъдат от помощ, ако се наложи.

Деян Моллов, началник на Граничен участък "Полиция" - гр. Болярово също докладва с каква техника разполагат и евентуално могат да помогнат при необходимост.

Цветан Христов, началник на участък "Полиция" Болярово каза, че подчинените му са готови при необходимост да дадат помощ, но не разполагат в момента с автомобили. Общинският кмет и кметските наместници споделиха своите проблеми и взетите мерки за зимната обстановка. След последните изказвания и дискусии от щаба бяха взети следните решения: 1. Задължава Областно пътно управление - Ямбол да предприеме действия за почистване на храсти на третокласен път - разклон Шарково- Воден - Странджа и третокласен път - разклон Кошудере- границата с община Стралджа в срок до 20 ноември 2014 г.; 2. Задължава Областно пътно управление - Ямбол, като собственик на път III клас - Воден - Странджа да предприеме мерки за премахване на неправомерно монтиран електропастир в сервитута на пътя - в срок до 20 ноември; 3. Задължава "Пътно поддържане"- Елхово да осигури четири броя изправна снегопочистваща техника, която да домува на територията на община Болярово,за действие при необходимост в срок до 10 ноември; 4. Задължава "Пътно поддържане"- Елхово да осигури необходимите количества пясък и луга за територията на община Болярово - в срок до 15 ноември 2014 г.

Решенията ще бъдат изпратени на Областна управа - Ямбол, Областно пътно управление - Ямбол и "Пътно поддържане"- Елхово.

 

 

 

 

 

 

  

  •