Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово подписа договор относно първоначално залесяване на неземеделски земи

4 Ноември 2014

Община Болярово подписа договор относно първоначално залесяване на неземеделски земи

Лора Величкова

    На 3 ноември 2014 година общинският кмет Христо Христов (представител на община Болярово)  подписа договор с изпълнителния директор на Държавен фонд „ Земеделие" относно отпускане на финансова помощ по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

   Стойността на безвъздмезната финансова помощ относно „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Болярово" е 743 396.13 лева, а срокът на договора - 24 месеца.

    Дейностите по проекта са: създаване на широколистни горски култури и поддържането им.

 

  •