Начало » Новини » Новинa
Актуално
Последни дейности по проект „Обичам природата – и аз участвам” в ЦДГ «Здравец»

12 Ноември 2014

Последни дейности по проект „Обичам природата - и аз участвам" в ЦДГ «Здравец»

 

Лора Величкова

 

     На 12 ноември 2014 година в ЦДГ «Здравец» - гр. Болярово се проведоха последните дейности по проекта „Обичам природата - и аз участвам".  Те бяха по целите 4 и 5 - създаване и грижа за зелен еко-кът и цел 6 - интерактивни занимания. Проектът е по националната кампания «За чиста околна среда- 2014 г.» . Стойността му е 4982 лева, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите.

     По първата дейност децата и от двете групи - «Мики Маус» и «Буратино», заедно със своите родители, посадиха цветя в саксии, които ще отглеждат и за които да се грижат. Освен в Болярово, децата от филиалите в Стефан Караджово, Воден и Шарково също ще засадят цветя по този проект.

      По тази дейност те бяха запознати нагледно в ситуациите по «Природен свят» с темите: « Грижи за растенията», «Пъстроцветна пролет», «Пролетна градина», «Нищо,че навън е зима» и др.

      По следващата и последна дейност с децата от различните възрастови групи се проведоха поредица от интерактивни занимания на тема околна среда. Чрез изработените и от родителите мултимедийни презентации децата бяха запознати с видовете животни, растения и среди, до които нямат достъп.

      Създадените в резултат на изпълнението на отделните дейности живи кътове ще се обгрижват, ще се съхраняват и практически ще се използват за обучение на децата по време на целия им престой в детската градина.
      В резултат от дейностите по проекта всички филиали имат канарчета и аквариуми с рибки, за които да се грижат. Зелените еко-кътове - в двора на детската градина и в саксиите вътре също ще бъдат част от техните отговорности. Има закупени енциклопедии,лаптоп и мултимедиен проектор по този проект, което ще спомогне за опознаване и образоване на децата по дадените теми.

     Основна цел на ЦДГ "Здравец" е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на децата от най-ранна възраст - чрез нагледни примери и лична ангажираност в процеса от страна на децата и техните родители.

 

  •