Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тридесет и девето извънредно заседание на Общински съвет- Болярово

24 Ноември 2014

Тридесет и девето извънредно заседание на Общински съвет- Болярово


На 14 ноември 2014 година от 10 часа Общински съвет - Болярово проведе тридесет и деветото си извънредно заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладна записка, относно издаване на запис на заповед от Община Болярово в полза на ДФ"Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 28/223/00295/03.11.2014 г., по Мярка 223, Проект "Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Болярово", сключен между Община Болярово и ДФ"Земеделие" - Разплащателна агенция, гр.София". 

  •