Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строителен надзор

19 Декември 2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за  изпълнение на строителен надзор

Лора Величкова

 

На 19 декември 2015 година от 11 часа в залата за оперативки на община Болярово се състоя отварянето на офертите за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на «„Реконструкция на път JAM 1028/IV-79021 от разклон II-79 - Попово - Дъбово - Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600" по договор за безвъздмезна помощ № 28/321/01517/10.12.2013 г.

Проектът е по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. и е на стойност 3 177 198,37 лв.;

 Присъства представител на вестник «Крайгранична искра»

Комисията под председателството на  Мария Чанева, секретар на община Болярово, отвори постъпилите в срок оферти. Фирмите, подали документи, бяха 12.

След оповестяването на цените приключи публичната част от заседанието на комисията.

По проекта ще бъде основно ремонтиран и реконструиран четвъртокласния път, свързващ селата Попово, Дъбово и Стефан Караджово. Един наистина много належащ и дългоочакван ремонт скоро ще бъде факт. Фирмата-изпълнител за строително-монтажните работи, избрана също чрез обществена поръчка е „Технострой инженеринг 99" АД- Ямбол.

 

 

 

 

 

  •