Начало » Новини » Новинa
Актуално
Обучение в Института по публична администрация по проект на ОПАК

12 Февруари 2015

Logo Обучение в Института по публична администрация по проект на ОПАК

 

 

В периода 4-6 февруари 2015 година се проведе обучение в Института по публична администрация на десет служители на общинска администрация - Болярово. Обучението бе една от дейностите по проект "Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 77945,86 лв и е с продължителност 12 месеца.

Темата на тридневното обучение бе „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация" (ОПА-6). Организирано и проводено бе от Института по публична администрация. Неговата цел бе да се разкрият причините и сферите за наличието на корупция в административната дейност, да се представи национална система за превенция и противодействие на корупцията и да се разкрие зависимостта между управление, ефективност на институциите и корупцията. Курсът завърши с издаване на сертификат. Това обучение бе от важно значение за служителите на община Болярово, поради настоящия проблем с корупцията в държавата. Обучението ще им помогне да идентифицират както проблема така и начини на справянето с него.

Реализирането на проекта цели подобряване на ефективността и ефикасността на работата в община Болярово и повишаване капацитета на служителите от администрацията в общината чрез подобряване на квалификацията им. Служителите, обучени по проекта ща са общо сто. Другите две обучения ще са по информационни технологии и по ключови компетентности.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  •