Начало » Новини » Новинa
Актуално
Христо Христов отчете свършената работа на общинската администрация през изминала 2014 година

5 Март 2015

Христо Христов отчете свършената работа на общинската администрация през изминала 2014 година

 

Лора Величкова

 

На 26 февруари 2014 година общинският кмет Христо Христов направи отчет за своята работа и на общинската администрация пред населението на общината, представители на институции и областни медии. Отчетът на кмета бе приет на четиридесет и първото заседание на Общински съвет - Болярово на 30 януари 2015 година и обнародван в бр. 3 на вестник „Крайгранична искра". Отпечатан бе и във вестник „Неделник". С него може да се запознае всеки жител на общината, както и гостите й или интересуващи се от свършеното през предходната година.

В началото на презентирания отчет стана ясно,че целта на общинското ръководство и работещите в администрацията е подобряване качеството на живот на населението чрез ефективното използване на местните и привлечени ресурси. Приоритетите са няколко: подобряване на базисната инфраструктура; укрепване и развитие на икономическите дейности и разкриване на нови работни места; съхраняване и развитие на природното и културно богатство на територията на общината; развитие и усъвършенстване на административния капацитет и подобряване на сътрудничеството с общини от България и други държави.

От подробния отчет, представен от Христо Христов и краткия филм за града, който представи заместник-кметът Нина Терзиева, стана ясно,че тези цели са изпълнени и работата във всички тези насоки продължава.

Радващ акцент бе преизпълнението на собствените приходи през изминалата 2014 година, която господин Христов определи като може би най-успешната от изтичащия вече четиригодишен мандат. И като собствени приходи, и като усвоени средства по европейски и национални проекти. Това показват и цифрите - през отчетената година общината е работила по около 20 проекта на обща стойност над 17 милиона. Това е видимо и от променения облик на града - централната градска част, преасфалтираните улици и изцяло подменения водопровод в града. Изграден бе и нов информационен център. Продължава работата по недовършената читалищна сграда, за чийто втори етап средствата ще са от капиталовата програма (първият е по трансграничен проект с община Юскюп).

Не само в общинския център имаше подобрения - започна подмяната на водопровода и в село Воден, довършени бяха ремонтите на храмовете на селата Ситово и Странджа (тук ремонтирано бе и читалището). И още много други подобрения бяха направени в различните населени места.

Не е малко и свършеното в социалната сфера - продължава работата по услугите и проектите, които общината е предоставяла и досега - домашен социален патронаж, обществена трапезария и тези в Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Продължава и услугата „Личен асистент". Няколко са социалните заведения на територията на общината, приключиха ремонтните дейност и по най-новото - Два центъра за настаняване от семеен тип в село Мамарчево за различни целеви групи.

Предходната година бе белязана и с много културни мероприятия, градът отбеляза 40 години от създаването си с множество мероприятия, включително и поставяне на началото на кулинарен фестивал. Традиционните събори по селата не липсваха, както и надпявания и поредното издание на емблематичния за града национален детски фолклорен събор „Върбова свирка свири".

Отчетът завърши с предстоящата работа за общинското ръководство и администрацията: търсене на възможности за намаляване на безработицата; активно използване на ресурсите на фондовете на Европейския съюз; подобряване на благоустрояването, хигиенизирането и комунално-битовото обслужване на населението; гарантиране на реда и сигурността на хората; съхраняване на културните традиции и обичаи в общината.

Преди изказванията на присъстващите и въпросите на журналистите, кметът благодари на всички служители от общинската администрация, както и на другите, с които е работил през предходната година- представители на институции и медии, на обществеността. Изрази и увереността си, че и за в бъдеще съвместната успешна работа ще продължи, за да може да продължат подобренията в общината ни.

 

 

  •