Начало » Новини » Новинa
Актуално
Извършена е проверка по повод тревожен сигнал на общинския кмет по повод завишена смъртност на животни в района

14 Април 2015

Извършена е проверка по повод тревожен сигнал на общинския кмет по повод завишена смъртност на животни в района

 

Небалансирано и непълноценно хранене е причината според Българската агенция по безопасност на храните

 

     Особено тревожен е проблемът със завишената смъртност при говедата в община Болярово. Това накара кметът на общината Христо Христов да подаде сигнал и до Българската агенция по безопасност на храните (към Министерството на земеделието и храните). По негово искане бе назначена проверка. В писмо-отговор на сигнала до Христо Христов и Венцислав Върбанов (председател на управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България) и копие до д-р Златка Възелова (директор на дирекция „Животновъдство" към Министерство на земеделието и храните) заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев съобщава за предприетите действия от страна на агенцията и резултатите от тях.

     След сигнала на Христо Христов, няколко екипа от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, контрол на фуражите" при Централно Управление на Българската агенция по безопасност на храните са посетили животновъдните обекти в община Болярово, за които е подаден сигнал за висока смъртност при говедата. Взети са проби и са извършени клинични прегледи на животните.

     Резултатът от пробите е, че наличие на заразни заболявания не са установени. От изследванията на хранителните стойности на фуражите са установени ниски стойности на фосфор, калций и магнезий. Това, според специалистите на може да осигури нормално физиологично развитие на животните, поради което се наблюдава смъртност в посочените обекти, особено при подрастващите животни.

     Получените данни, дават основание на назначилите и извършилите проверките специалисти, че смъртността при говедата в община Болярово се дължи на небалансираното и непълноценно хранене на животните, с което не може да се осъществи нормалното развитие на животните. Наличие на заразно заболяване не е констатирано.

     В края на писмото специалистите дават препоръки към собствениците на животновъдни обекти: да закупят пълноценен концентриран фураж; да се извърши обезпаразитяване на говедата срещу вътрешни паразити; да се извърши ваксинация на животните в живътновъдните обекти, в които е открита условно патогенна бактерия. 

  •