Начало » Новини » Новинa
Актуално
Областният съвет за развитие одобри инвестиционни предложения на общините, Болярово, Елхово и Стралджа

17 Април 2015

Областният съвет за развитие одобри инвестиционни предложения на общините, Болярово, Елхово и Стралджа

 

    На 16 април 2015 година Областния съвет за развитие (на област Ямбол) проведе заседание, на което одобри инвестиционните предложения на общините Болярово, Елхово, Стралджа. Те са във връзка с разработване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

       Представител на община Болярово на заседанието бе заместник-кметът Нина Терзиева.

Предложенията на община Болярово са насочени приоритетно към бизнеса и разкриване на работни места. Интересни са идеите и предложените за включване на проекти: "Консервация и реставрация на средновековен манастир „Света Богородица" - с. Воден община Болярово"; „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Болярово"; „Проектиране, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на защитено жилище в село Стефан Караджово"; „Проектиране, ремонт, обновление и реконверсия на сгради общинска собственост в населените места в социални жилища"; „Реконверсия на общинска сграда в детска градина за нуждите на село Попово"; „Създаване на „мобилна аптека" обслужваща населените места"; „Изграждане на презгранична пътна връзка между селата Малкочлар, Република Турция и Странджа, Република България"; „Проект за изграждане на пазарни партньорства (борса) със съседни общини в областта на земеделието и животновъдството"; „Проект за изграждане на пазарни партньорства (борса) със съседни общини в областта на туризма за предлагане на регионален туристически продукт"; „Обновление на рехабилитационен балнеоложки център в с. Стефан Караджово чрез публично-частни партньорства"; „Създаване на цехове за преработка на земеделска продукция"; „Създаване на лаборатория  аквакултури"; „Създаване на предприятия за отглеждане на аквакултури"; „Изграждане на ловен стрелкови комплекс"; „Интегриран проект за развитие на археологичен и познавателен туризъм в общините М.Търново, Болярово и Елхово"; „Създаване на предприятия за дървообработка".

         На заседанието на Областния съвет за развитие на област Ямбол членовете на съвета актуализираха състава на Областния съвет за развитие, на Постоянната комисия за социална политика към ОСР и на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия за социална политика, както и на състава на Комисията по заетост и Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие. 

 

 

 

  •