Начало » Новини » Новинa
Актуално
Пресбюлетин – Болярово

21 Април 2015

Пресбюлетин - Болярово

 

                                          22 - 26 април  2015 г.

 

1. На 22-23 април 2015 г.- участие на ДФТС "Боляровче"- гр.Болярово във фолклорните празници в община Юскюп - Република Турция, дейност 5 Културен обмен"  по проект

„Подобряване на културното сътрудничество между общините Юскюп и Болярово чрез развитие на културната инфраструктура".

2. На 22 април 2015 г. от 11 часа - отваряне на оферти във връзка с обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на един брой товарен автомобил-самосвал", по реда на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП. Одобрена със Заповед № РД-5-168/08.04.2015г.

3. На 23 април 2015 г. от 11 часа - отваряне на оферти във връзка с обществена поръчка чрез открита процедура, съгласно чл.3, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Болярово" по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Болярово " в изпълнение на договор № 28/223/00295 от 03.11.2014 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

4. На 24 април 2015 г. - от 17ч. в Поморие -участие на кмета на община Болярово Христо Христов в Общо събрание на РАО „Тракия".

5. На 24 април 2015 г. от 13.30 - заседание на постоянните комисии към Общински съвет - Болярово във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Болярово на 29 април. 

  •