Начало » Новини » Новинa
Актуално
Въвеждащо обучение по проект „Нови възможности за грижа”

7 Май 2015

Въвеждащо обучение по проект „Нови възможности за грижа"

       В периода 4-8 май 2015 г. от 9 ч. до 13 ч. в сградата на община Болярово на ул. „9-ти септември" № 11 , ет. 2 бе  проведено въвеждащо  обучение по проект "Нови възможности за грижа". Обучени за лични асистенти бяха 31 лица, разделени на две групи. Обучител бе Станка Събева (служител на Дирекция «Социално подпомагане» - град Елхово), определена със заповед на заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

       Агенцията е конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа"  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

 

 

 

  •