Начало » Новини » Новинa
Актуално
Среща на представители на ЦИК с граждани и медии в Ямбол

10 Юли 2015

Среща на представители на ЦИК с граждани и медии в Ямбол

 

        По повод предстоящите избори за общински съветници и кметове, Централната избирателна комисия провежда поредица от срещи в цялата страна с администрациите, ангажирани с провеждане на изборите, с граждани и медии.

       За област Ямбол срещата с граждани и медии бе на 7 юли 2015г.  от 11.30 часа в залата на Областна администрация - Ямбол. Срещата на членовете на ЦИК с граждани и медии е под мотото „По-близко до избирателите" и е с цел разясняване на важни моменти, свързани с упражняването на глас в предстоящите избори. По време на срещата участниците имат възможност да задават въпроси. Час по-рано бе срещата на представителите на ЦИК с администрациите на петте общини.

       Представителите на Централната избирателна комисия акцентираха,че  най-важното условие - за да гласуваме или да бъдем избрани на предстоящите местни избори, е да имаме регистрация по постоянен и настоящ адрес в съответната община минимум 6 месеца преди датата на изборите. Ако някой иска да гласува по настоящ адрес, който е различен от постоянния, може в срок до 14 дни преди изборите да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес, но на мястото където ще гласува трябва да има също 6 месеца уседналост. Например, ако изборите наистина са на 25 октомври, както президентът беше посочил като една примерна подходяща дата, срокът за 6-месечната уседналост е 25 април. Който няма толкова месеци на последния си настоящ адрес, ще има право да гласува на мястото, където е бил регистриран по настоящ адрес 6 месеца подред.
Затова от ЦИК препоръчват всеки да провери дали фигурира в избирателните списъци, когато те бъдат изнесени от общините. Според Изборния кодекс това трябва да стане 40 дни преди изборите.
Право да гласуват на тези избори имат и чужди граждани, които са със статут на постоянно пребиваващи, но за тях също важи изискването да имат 6 месеца регистрация в съответната община. Те дори могат да бъдат и избирани за общински съветници. Те трябва да фигурират във втората част от избирателните списъци, която е точно за чужденци. Ако не фигурират, могат да подадат заявление да бъдат включени.
За тези избори общината е задължена подаването на заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия (за хората с увреждания) да става и по електронен път. Студентите ще могат да гласуват в мястото, където учат, само ако имат 6-месечна регистрация там и подадат заявление до родните си общини за гласуване по настоящ адрес. В противен случай, те имат право на ваканция един ден преди и един ден след изборите, за да могат да упражнят правото си на глас в родните си места.
Избирателите в Ямбол, Елхово, Болярово и Стралджа ще имат само 2 бюлетини - за кмет на община и за общински съветници, а тези по селата и трета - за кмет на населеното място.
Най-важното условие бюлетината за общински съветници да е валидна, е първо да се посочи партията, за която се гласува в квадратчето, а едва след това и преференцията в кръгчетата. За да се размени подреждането на съветниците в листата, те трябва да са събрали поне 7 % преференции от общинската избирателна квота. Тя се формира като действителните гласове се делят на броя на общинските съветници. Ако има независими кандидати, те се вадят от общия брой при определянето на квотата, т. е. избирателната квота ще стане по-голяма.
Трудно ще бъде да се „свали" водача на листата от първото място, защото всички непосочени или неверни преференции се смятат за преференция за него.
За да е валидна бюлетината, трябва да се гласува с „Х" или „V" със син химикал. Важно е всеки избирател да проследи дали бюлетината му има два печата и дали членовете на секционната комисия са откъснали отрязъка с номера и са го пуснали в друга кутия, защото в противен случай гласът му няма да бъде зачетен.

 

  •