Начало » Новини » Новинa
Актуално
Наградени участници в мероприятия на МКБППМН

27 Октомври 2015

Наградени участници в мероприятия на МКБППМН

 

 

     Няколко бяха мероприятията на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни с председател Нина Терзиева по повод празника на град Болярово. Освен в атрактивния детски футболен турнир, от който участниците получиха футболни топки, имаше награди и за останалите участници.

      Те също получиха награди. Ето и техните имена: Ана - Мария Тодорова, Георги Карагьозов и  Юлияна Панайотова (9 клас в СОУ „Д-р Петър Берон" - гр. Болярово) за представяне  на презентация на тема „Болярово - минало и настояще". Александра Ботева, Стефан Митов и Илия Гръбов (6 клас в СОУ „Д-р П.Берон") - представяне  на презентация на тема „Болярово празнува".

        Конкурс за рисунка на тема „Моя роден край". От ЦДГ „Здравец": Сияна Славова, Калоян Терзиев, Теодор Иванов и Емилия Начева (град Болярово); Галена Атанасова и Даниел Илиев (филиал с.Ст.Караджово); Янко Костадинов (филиал - с.Шарково), Даниела Иванова (филиал - с.Воден).

        Наградени участници от ОУ „Стефан Караджа": Николай Петров (1. клас), Жечка Тодорова (4. клас), Мария Игнатиева (4. клас), Силвия Манолова (5. клас), Иван Зафиров (5. клас,)  Величка Атанасова (8. клас).

       СОУ „Д-р П.Берон": Ивон Тодорова (3. клас), Даниела Карабалиева (3. Клас), Радимир Палов (4. клас), Преслав Христов (5. клас), Филипа Герджикова (5. клас), Анелия Кацарова (5. клас), Румяна Стойчева ( 6. клас), Александра Ботева (6. клас), Султанка Николова (6. клас), Ива Трифонова (6. клас), Бен Лий Труман (6. клас), Мирослав Пеев (7. клас),

Анастасия Кармъзова (7. клас), Георги Карагьозов (9. клас), Ана - Мария Тодорова (9. клас), Стоянка Русева (9. клас).

      Честито на наградените и много бъдещи успехи!

 

  

  •