Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОИЦ – ЯМБОЛ ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В 5 -ТЕ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТТА

29 Октомври 2015

ОИЦ - ЯМБОЛ  ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

 В 5 -ТЕ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТТА

 

  През месец ноември 2015 г. Областен информационен център - Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за популяризиране Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП)  на оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г.

            Поредицата от събития започват от 3 ноември в град Стралджа и приключват на 11 ноември в град Ямбол. Срещите са предназначени за представители на неправителствените организации, местната власт, бизнеса, просветни и културни институции, медиите и широката общественост. Темата на информационните събития е „Оперативните програми през 2016 г.".

            Експертите от ОИЦ-Ямбол ще представят пред всички присъстващи информация за бъдещите процедури заложени в проектите на ИГРП, техните цели, дейности  и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.

            Целта на подобни събития е информацията да достигне до жителите на всички общини  от област Ямбол, за да се  повишат  познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.  

Информационните срещи ще се проведат във всяка община както следва:

-    03.11.2015 г. Община Стралджа - Клуб на пенсионера в град Стралджа;

-    04.11.2015 г. Община Болярово -  Ритуална зала в град Болярово;

-    05.11.2015 г. Община Елхово - Залата на Къща за гости „БАНЯТА"град Елхово;

-    10.11.2015 г. Община „Тунджа" - Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол;

-    11.11.2015 г. Община Ямбол - Залата на ОИЦ-Ямбол в град Ямбол.

 

            ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.                    

 

За допълнителна информация:

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic[email protected]

Дата:29.10.2015 г.

гр. Ямбол 

  •