Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЦИК отмени решение на ОИК – Болярово след жалба на Христо Христов

20 Ноември 2015

ЦИК отмени решение на ОИК - Болярово след жалба на Христо Христов

    На 9.11.2015 година ОИК - Болярово взема Решение №101-МИ относно: Определяне лице, осигуряващо функционирането на интернет страницата на Общинската избирателна комисия. С това решение кмета на общината се задължава да изплаща възнаграждение на лицето, определено от ОИК-Болярово в размер на минималната работна заплата за страната в периода от 11.11. 2015 година до следващите общи избори за общински съветници и кметове (което е 4 години).

     Общинският кмет Христо Христов реагира веднага, подавайки на 10.11. 2015 г. жалба (с изх. № 77-00-131/ 10.11.2015 г.)до Централната избирателна комисия против това решение. В нея той определя решението за незаконосъобразно и необосновано, обосновавайки се,че неоснователно ОИК да определя такова лице без съгласието на кмета и да го задължава да му изплаща месечно възнаграждение за фактически минимална работа. Христо Христов излага мотивите си и моли да бъде отменено това решение.

      Разглеждайки жалбата, ЦИК взема Решение №2938-МИ с дата 17.11.2015 г., с което обявява за нищожно Решение №101-МИ 9.11.2015 г. ОИК - Болярово. Решението е взето на основание чл. 57, ал.1, т.1, във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс. В решението е посочено, че Общинската избирателна комисия няма компетентността, съгласно чл. 871 ал.1 от ИК да определя лице, осигуряващо функциите на интернет страницата на Общинската избирателна комисия за срока на мандата на комисията. 

  •