Начало » Новини » Новинa
Актуално
Първа оперативка за мандата на общинският кмет Христо Христов с колегите си от населените места

2 Декември 2015

Първа оперативка за мандата на общинският кмет Христо Христов с колегите си от населените места

              На 25 ноември 2015 година от 15.30 часа общинският кмет Христо Христов проведе първата за мандата работна среща с кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Болярово. На нея той постави няколко въпроса и отговори на конкретни питания. На оперативката присъства и секретарят на общината Мария Чанева.

        В началото общинският кмет съобщи на колегите си, че от началото на 2016 година сметките на общината ще бъдат прехвърлени към „Си банк".

        Нов момент е и одобряването на два проекта на общината, предстои подписване на договори. По проект „Независим живот" е първият одобрен проект. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 496 470 лв. Общо 100 потребители ще бъдат обгрижвани от 49 лица за  21 месеца. Като настоящите 16 лични асистенти по приключващият проект „Нови възможности за грижа" ще продължат работа, ще има и нови.

       Предстои подписването на договор и за Местната инициативна група. По този проект община Болярово ще се присъедини към вече съществуващата група на община Елхово и ще има възможност да прави свои проекти за полагащата им се сума, която ще е е малко под милион.

      Общината има готовност за внасяне и на нови трангранични проекти с турски партньори, тъй като е отворена и тази програма в настоящия момент (ТГС) и това ще продължи до месеца март 2016 г. А през април се очаква да се отворят мерки и по Програмата за развитие на селските райони, където общината основно е бенефициент и също има готовност с няколко проекта. 

  •