Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово

2 Декември 2015

Заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово

 

Лора Величкова

 

      На 25 ноември 2015 г. се проведе заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово. Присъстваха кметове и кметски наместници, ръководители на фирми и ведомства. Заседанието бе във връзка с подготовката на община Болярово за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2015/2016 г.

     Г-н Христо Христов, кмет на община Болярово и председател на щаба, откри заседанието. След откриването по днeвен ред присъстващите бяха запознати от специалиста по „Гражданска защита" и ОМП Л. Атанасчева със заповеди на кмета на общината относно:  изменение на щаба в община Болярово; подготовката на общината за работа и живот при зимни условия (сезон 2015/2016 г.); създаване на необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в кметствата, учебните заведения, детските заведения и др. на територията на община Болярово - сезон 2015/2016 г.

      По следващите две точки бяха направени обсъждане и планиране на мерки за повишаване на готовността за действие при усложнени зимни условия и разбор и указания.

     По последните две точки г-н Христов даде думата на присъстващите представители на фирми и ведомства.

     Представителят на Областно пътно управление Георги Иванов сподели с присъстващите каква е тяхната готовност и какво остава да се свърши.

     Инж. Георги Толев от фирма "Пътно поддържане"- гр. Елхово, която почиства пътищата -  републикански и общински в нашата община, сподели с присъстващите, че именно той  отговаря за община Болярово и община Елхово за почистване пътищата по договор с общините за четвъртокласната пътна мрежа и договор с Агенция "Пътна инфраструктура" за републиканските пътища. Както всяка година, така и тази, е изготвена схема на маршрутите за снегопочистване, която е раздадена. Разполагат, заяви инж. Толев, с няколко машини, част от които са в Елхово, друга част в Ямбол, в Болярово има две. Имат резерв от още машини, ако се наложи.

     Стоян Петков, представител на участъкова служба "ПБЗН" - Болярово съобщи,че разполагат с два автомобила, с които могат да бъдат в помощ, ако се наложи.

    Емил Кънчев, представител на ГПУ - гр. Болярово също докладва с каква техника разполагат и евентуално могат да помогнат при необходимост.

    Цветан Христов, началник на участък "Полиция" - Болярово каза, че подчинените му са готови при необходимост да окажат помощ.

     Атанас Дженков (началник на район Болярово, „В и К" - Ямбол) също съобщи предприетите действия във връзка с готовността за зимна обстановка и възможностите за помощ при извънредна ситуация.

     Общинският кмет и кметските наместници споделиха своите проблеми и взетите мерки относно зимната обстановка. След последните изказвания и дискусии от щаба бяха взети следните решения: да се напише писма с копие от протокола до Областно пътно управление - Ямбол и "Пътно поддържане"- Елхово и областен управител - Ямбол.

 

 

 

  

  •