Начало » Новини » Новинa
Актуално
Съпричастие, хуманност, всеотдайност

21 Декември 2015

Съпричастие, хуманност, всеотдайност

Бинка Величкова

      Несъмнено това са приоритетите, залегнали в дейността на Общинския съвет на Българския червен кръст - Болярово. А от състоялото се на 16 декември 2015 г. годишно отчетно събрание стана ясно, че тя е все така благодатна, богата и разнообразна.

    Ръководено от Нели Христова, избрана за председател на събранието, то протече при спазване на съответните делови процедури.

     След своето емоционално встъпление София Минева, председател на Общинския съвет на БЧК, представи гостите: д-р Антоанета Антонова (председател Областния Съвет на БЧК - Ямбол), инж. Митко Филипов (директор на Областния съвет на БЧК - Ямбол), Гергана Георгиева и Добриела Праматарова (специалисти в ОС на БЧК - Ямбол). На събранието присъстваха и секретарят на община Болярово Мария Чанева, както и директорките на три от социалните заведения в община Болярово - Дафинка Георгиева (ДВХУИ - с. Малко Шарково), Златка Янева (ДСХ - с. Воден) и Марина Танева (ЦСРИ - гр. Болярово).

      Госпожа Минева запозна чрез изготвения отчетен доклад всички присъстващи с мащабната работа, извършена от доброволците на БЧК в община Болярово. Всички планирани дейности са реализирани своевременно, а това говори за коректно отношение към актуалните мероприятия и поставените във връзка с тях задачи.

     За дейността си през 2015 г. разказаха и двамата координатори на БМЧК към училищата - Пламен Димов от СОУ „Д-р Петър Берон" (гр. Болярово) и Каля Иванова от ОУ „Стефан Караджа" (с. Стефан Караджово). Учениците искрено и емоционално споделиха за извършеното, за своите вълнения и преживявания като задружни червенокръстци. Както и за изключително полезните обучения, в които участват - на областно и национално ниво; за интересните състезания по първа долекарска помощ. С уместни допълнения се включи и лекарят при СОУ „Д-р Петър Берон" Янко Анев, ръководител на групата млади червенокръстци от училището.

     В думите на гостите от град Ямбол се съдържаше висока оценка за работата на доброволците от община Болярово. Д-р А. Антонова не скри задоволството си, че отново е в Болярово, тъй като винаги това за нея и приятно преживяване. Емоционално прозвуча и изказването на инж. Митко Филипов. Той предаде поздрави на общинския кмет Х. Христов, неизменно съпричастен към каузите на БЧК. Сподели, че е очарован от обновената централна градска част на Болярово, от активната работа във всички области на живота тук. И не спести заслужените похвали от червенокръстката работа в общината ни.

     Искрена радост в душите на получателите бликна след получаването на коледни пакети с продукти (съобразени със здравословния начин на хранене: ябълки, овесени ядки, шоколад, бисквити с мюсли, прясно мляко, лютеница, натурален сок и др.) Това са деца от  социалнослаби и многодетни семейства, сираци, полусираци - ученици и от двете училища в община Болярово.

    Накрая делегатите и гостите на събранието се запознаха с множеството предстоящи дейности на Общинския съвет на БЧК - Болярово, включени в плана за 2016 година. 

  •