Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово е с нови банкови сметки

12 Януари 2016

Община Болярово е с нови банкови сметки

 

От 1 януари 2016 година община Болярово има нови сметки, разкрити в „СИБАНК" ЕАД - клон Ямбол, офис Елхово. Досегашните (стари) сметки на общината са закрити. Номерата на новите са следните:

 

  1. Сметка 7304 - Бюджетна сметка:

IBAN: BG19BUIB98883133498000 (разплащателна);

 

  1. Сметка 7304  - Бюджетна сметка с код 666:

      IBAN: BG89BUIB98883133498001;

 

  1. Сметка 7311 - Местни данъци и такси:

IBAN: BG23BUIB98888433498000;

 

  1. Сметка 1724 - Набирателни сметки:

IBAN: BG10BUIB98883333498000 -  Временни депозити и гаранции;

IBAN: BG80BUIB98883333498001 - Чужди средства на разпореждане;

 

  1. Сметка 7443 - Извънбюджетни сметки:

IBAN: BG63BUIB98883233498000

IBAN: BG36BUIB98883233498001- селски райони

 

      BIC на „Сибанк" ЕАД - BUIBBGSF  

  •