Начало » Новини » Новинa
Актуално
Психологически поглед към насилието сред децата

13 Януари 2016

Психологически поглед към насилието сред  децата

Бинка Величкова

       Проблемите за агресията сред подрастващите тревожи днес цялото общество. Ето защо твърде актуално в помощ на учителите от община Болярово се оказа проведеното обучение (Дейност 3) по проекта „Детско и младежко участие". В рамките на два дни 34 педагози (от СОУ „Д-р Петър Берон" - град Болярово и ОУ „Стефан Караджа" - с. Стефан Караджово) имаха възможност да се запознаят с новите концепции по проблема, да формират и изразят свои становища, да споделят изводи на базата на своя дългогодишен педагогически опит.

      Като обучители бяха поканени от екипа по проекта специалисти от фондация „Пулс" - град Перник. Младите психоложки Веселина Иванова и Кристина Георгиева се стараеха да има динамика и интерес към обсъжданата тема. Затова умело редуваха теоретичните постановки и обсъждането им, провокирано от житейски ситуации в педагогическото ежедневие.

      Всъщност основните цели на състоялото се обучение включват: насочване на вниманието към по-детайлно проучване на проблема с агресията сред учениците; повишаване на уменията за изграждане на способности за преодоляване на агресивното поведение сред децата - и в училищна, и в семейна среда.

     По време на работата пред участниците бяха изтъкнати основните мотиви за възникване на насилие сред самите учащи се, както и проявите на агресия спрямо тях от страна на възрастни в извънучилищна обстановка. Обучаващите акцентуваха върху интересни каузи от училищното ежедневие, а от своя страна педагозите допълваха дискусията с примери от професионалната си практика.

    В края на семинарното занятие на учителите бе поставена задача, свързана с прилагане на усвоената научна информация. Доколко сме успели, ще стане ясно на второ занятие, което предстои. 

  •