Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово приема документи за наемане на медицински специалист по Проект „Нови възможности за грижа”

26 Януари 2016

Община Болярово приема документи за наемане на медицински специалист по Проект „Нови възможности за грижа"

 

Община Болярово, в качеството си на партньор по проект „Нови възможности за грижа" стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер", които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа", подават заявление за кандидатстване по образец /приложение №1/ по настоящ адрес в община Болярово от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.

  Към заявлението кандидатите трябва да приложат следните документи:

- документ за самоличност (за справка);

            - автобиография;

            - диплома за медицинско образование;

            - документ , доказващ професионален медицински опит /трудова книжка/;

            - служебна бележка от месторабота / ако кандидатът работи/;

            - пенсионно разпореждане /ако кандидатът е пенсионер/.

 

Адрес за подаване на заявления:

Гр. Болярово, Община Болярово, ул. „Девети септември" № 11, ет. 2 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч., тел: 04741 / 61-54;  69-23

Процесът на кандидатстване, подбор и наемане на медицинските специалисти по проекта и определяне на потребители на здравни услуги се извършва при недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др. Здравните услуги за потребителите на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" ще се предоставят през месец февруари 2016 г.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

 

 

  •