Начало » Новини » Новинa
Актуално
Христо Христов взе участие в първото за мандата заседание на НСОРБ

25 Февруари 2016

Христо Христов взе участие в първото за мандата заседание на НСОРБ

 

Новите ръководни органи получиха силна подкрепа от делегатите в Общото събрание

 

        Кметът на община Болярово Христо Христов взе участие в първото за мандата заседание на Общо събрание на НСОРБ, проведено на 23 и 24 февруари 2016 г. в град София.

      Заседанието протече при следния дневен ред: промяна в Устава на НСОРБ; избор на Управителен съвет и на Контролен съвет; програма за дейността на НСОРБ за 2016 г.; отчет за изпълнение бюджета на НСОРБ за 2015 г. и проектобюджет за 2016 г.; избор на председател на Управителния съвет и на председател на Контролния съвет; възможности за създаване на централен орган за покупки за нуждите на общините; разни.

      Ето и новият състав на Управителния и Контролен съвет.

     Управителен съвет на НСОРБ:

Председател:

Даниел Панов - кмет на община Велико Търново 

Заместник - председатели:

Донка Михайлова - кмет на община Троян

Иво Димов - кмет на община Димитровград

Хасан Азис - кмет на община Кърджали 

Членове:

Айхан Хашимов - кмет на община Лозница

Александър Горчев - кмет на община Велики Преслав

Атанас Камбитов - кмет на община Благоевград

Владимир Георгиев - кмет на община Самоков

Владимир Москов - кмет на община Гоце Делчев

Георги Георгиев - кмет на община Тунджа

Георги Димитров - кмет на община Карнобат

Димитър Николов - кмет на община Бургас

Елен Герджиков - председател на СОС

Емил Кабаиванов - кмет на община Карлово

Златко Живков - кмет на община Монтана

Ивайло Симеонов - кмет на община Елин Пелин

Иванка Петрова - кмет на община Смядово

Калин Каменов - кмет на община Враца

Мюмюн Искендер - кмет на община Минерални бани

Нуридин Исмаил - кмет на община Хитрино

Павел Гуджеров - кмет на община Раковски

Пенка Пенкова - кмет на община Лом

Пламен Стоилов - кмет на община Русе.

Контролен съвет на НСОРБ:

Председател:

Емил Караиванов - кмет на община Асеновград

 

Членове:

Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

Калоян Илиев - кмет на община Ихтиман

Красимира Германова - председател на ОбС - Созопол

Радослав Ревански - кмет на община Белица

   Управителният съвет на НСОРБ е изпълнителен орган, който организира изпълнението на решенията, приети от Общото събрание. Той избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението. Обсъжда изготвения от изпълнителния директор проект на бюджет и го внася в Общото събрание. Освен това, УС има правомощията да създава комисии и различни звена в рамките на организацията, да присъжда отличия от нейно име, да изключва нейни членове и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

  •