Начало » Новини » Новинa
Актуално
Информационна конференция на тема „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи“

26 Февруари 2016

Информационна конференция на тема „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи"

 

       На 26 февруари 2016 година от 10 часа Местна инициативна група - Елхово проведе информационна конференция на тема:  „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи". Конференцията е част от  кампанията по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини.

      В информационната конференция взеха участие жители от двете общини, а специални гости бяха заместник-областният управител Иван Йоргов и кметовете на общините Болярово и Елхово - Христо Христов и Петър Киров. Те пожелаха успех на бъдещите начинания на МИГ и изразиха увереност, че ще бъде подготвена една добра стратегия и ще се реализират много полезни инициативи.

      Основните теми на конференцията бяха: Информационен панел 1: „Стратегия за водено от общностите местно развитие: инструмент за прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Възможности за финансиране на местното развитие чрез мерки от Програмата за развитие на селските райони и други мерки" и Информационен панел 2:

„Роля и функции на „Местна инициативна група - Елхово" в подготовка и прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие".

      По първата тема чрез подробна презентация даде разаснения координаторът на проекта Нели Кадиева, а по втората - експертът Георги Митев.

      Информационната кампания се осъществява в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ - РА и Местна инициативна група - Елхово в партньорство с Община Болярово с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.

 

  •