Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отваряне на ценови оферти във връзка с избор на изпълнител за саниране на три жилищни блока

14 Април 2016

Отваряне на ценови оферти във връзка с избор на изпълнител за саниране на три жилищни блока

 

 

       На 4 април 2016 година се състоя второто заседание на комисия, с председател Йовка Димитрова Дженкова, относно процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура на  основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Процедурата е одобрена с Решение № РД-5-706/09.12.2015 г. на кмета на община Болярово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и изпълнение на строителство във връзка с изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Болярово": Обособена позиция 1: Обект на ул. „Граничарска" № 1; Обособена позиция 2: Обект на ул. „Граничарска" № 15; Обособена позиция 3: Обект на ул. Девети септември" № 35.

      Комисията отвори, разгледа и класира ценовите оферти на четири кандидатствали фирми. Първото заседание бе проведено на 22 януари 2016 година и на нега бяха отворени, постъпили в срок девет оферти.

      Към настоящият момент има избрани три фирми за саниране на три жилищна блока. Те са обявени на сайта на община Болярово.  

  •