Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тревога и загриженост

20 Април 2016

Тревога и загриженост

Бинка Величкова

           Именно тези са основните мотиви за спешното заседание на епизоотичната комисия в община Болярово, състояло се на 18 април 2016 година. Появата на коварно кожно заболяване по едрия рогат добитък наложи подробно изясняване на проблема и набелязване на адекватни профилактични мерки.

         Председателствано от кмета на общината Христо Христов, заседанието протече експедитивно и аналитично. В него взеха участие представители на полицейския участък и на ГПУ (г-н Е. Кънчев), г-жа Лиляна Атанасчева (служба „Гражданска защита"), екологът на община Болярово Теодора Петкова, г-н Д. Драгоманов ( ЛРС „Странджа"), общинският ветеринарен лекар д-р Вълков. А от град Ямбол д-р Стоян Колев и д-р Капсъзова (РЗИ).

         Заседанието откри г-н Христов, след като доктор Колев запозна присъстващите с клиничната картина на болестта при говедата (крави, волове, биволи), с наименование заразен нодурален дерматит. Това е тежко екзотично инфекциозно заболяване, което протича с висока температура, обилно сълзене на очите. Основно се засяга кожата; намалява рязко млечната секреция. Досега на територията на България има седем огнища (предимно районите по течението на река Марица). Причинителят на заболяването е вирус, а мухите, комарите и кърлежите се явяват причинители. Ето защо на свой ред д-р Капсъзова обърна внимание на присъстващите относно мерките срещу кърлежи, комари и други насекоми, засягащи здравето както на добитъка, така и на човешкия ресурс. Тя бе уведомена от еколога Т. Петкова, че при нас вече е започнало третирането на тревните площи (косене, пръскане с препарати) с цел обеззаразяването  им.

      Бяха набелязани конкретни мерки относно предотвратяване на заболяването в района. Чрез заповед на общинския кмет следва незабавното им свеждане до вниманието на административните ръководители по места и запознаване на жителите с потенциалните опасности при неизпълнението им. А за съблюдаване на предприетите мерки ще следят съответните институции, чиито представители присъстваха на това актуално заседание.

       Биосигурност (от страна на стопаните), завишено внимание при трангранично движение на добитък (за клане), райониране на стадата при паша, дезинфекция на местата около чешмите за водопой, актуализиране на списъците на животновъдите в района - това са само част от мерките, породени от загрижеността на местната власт и нейната бдителност. 

  •